Top
طرح مدام

 این طرح به معنای مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدرسه  است و تعدادی از دانش آموزان در نقش کادر مدرسه و دبیر ، وظایف آن ها و امور اجرایی مدرسه را بر عهده می گیرند.

هدف از اجرای طرح مدام در مدرسه این است که دانش آموزان از نزدیک مشکلات مدرسه را لمس کنند و با آن ها آشنا شوند. احساس مسئولیت پذیری در آن ها شکل گرفته و برای حل مشکلات با یکدیگر هم فکری کنند. اجرا طرح مدام باعث می شود که روحیه کار گروهی و همکاری در بچه ها تقویت شود و اعتماد به نفس آن ها بخاطر پذیرفتن نقش های مهم بالا برود.

 

به طور کلی اجرای طرح مدام به دلیل بالا بردن سطح درک دانش آموزان از شرایط کادر مدرسه, تقویت روحیه همکاری, بررسی میزان علاقه مندی به شغل های آموزشی ,افزایش مسئولیت پذیری دانش آموزان و … صورت می گیرد. در اجرای  این طرح دانش آموزان نقش تمامی پرسنل مدرسه را عهده دار می شوند که از جمله این وظایف تدریس در کلاس ها به جای معلمان است. دیگر وظایف دانش آموزان انجام امور مدیریتی و نظارتی مانند مدیر ,پرورشی و معاونت در مدرسه است.