باسمه تعالی

آیین نامه انضباطی

با امید به  فضل پروردگار رحمان  سال تحصیلی جدید  را آغاز می کنیم. امیدواریم  که خداوند  متعال به  ما این توفیق  را ارزانی  دارد که بتوانیم در کنار شما به پرورش صحیح فرزندانمان در یک محیط سالم و پویا بپردازیم.روشن است که موفقیت در شرایطی حاصل خواهد شد که هماهنگی کامل بین خانه و مدرسه وجود داشته باشد و فرزندان عزیزمان در برخورد با مسائل روزمره با  دوگانگی در رفتار  و عمل ، مواجه نشوند.

لذا از اولیای محترم تقاضا داریم نکات ذیل را به دقت مورد توجه قرار دهند.

ماده 1 : دانش آموزان لازم است در طول سال تحصیلی قبل از ساعت مقرر که در تقویم اجرایی ابتدای سال تحصیلی به اطلاع خانواده خواهد رسید در مدرسه حضور یابند.خاطر نشان می سازد برای پیشگیری از خطرات ناشی از عدم حضور مسئولین مربوطه ، 15 دقیقه قبل و بعد از ساعت رسمی مدرسه پذیرای دانش آموز خواهد بود.

     تبصره 1 – ساعت رسمی مدرسه در ابتدای سال تحصیلی بر اساس مصوبه آموزش و پرورش اعلام می گردد و اولیا محترم و دانش آموزان عزیز  ملزم به رعایت           

     دقیق آن می باشند.      

    تبصره 2-  در صورتیکه به علل موجه ، دانش آموز از آمدن به مدرسه معذور است،اولیا موظفند قبل  از ساعت 9 صبح دفتر مدرسه را مطلع نمایند.

   تبصره 3- تاخیر و غیبت بدون عذر موجه دانش آموز ، موجب کسر نمره انضباطی می شود. لذا ضرورت دارد وقت دکتر ، مسافرت و موارد مشابه به گونه ای        تنظیم گردد که با ساعات کار مدرسه تداخل نداشته باشد.

  تبصره 4- مدرسه بین روز پذیرای دانش آموز نخواهد بود .لذا در صورت بیماری بهتر است در منزل استراحت نموده و با گواهی پزشک روز بعد به مدرسه مراجعه          نماید.

ماده 2: کلیه لوازم مورد نیاز دانش آموزان می بایست مطابق با شئونات مدرسه و از سادگی لازم برخوردار باشد.لازم به ذکر است لوازم مورد نیاز دانش آموز می بایست بر اساس نوع و میزان اعلام شده ی مدرسه تهیه گردد.

   تبصره 1- همراه داشتن وسایل اضافی و غیر درسی از قبیل دوربین عکاسی ،فیلمبرداری ، وسایل بازی ، عکس ، فیلم ، CD و تلفن همراه و موارد مشابه ، همچنین پول زیاد و زیور آلات و لوازم تجملی ممنوع است.

تبصره 2 – دقت اولیاء در وضعیت ظاهر دانش آموزان مورد درخواست موکد مدرسه می باشد لذا لازم است، دانش آموزان بطور کامل رعایت شئونات مدرسه را بنمایند.(کوتاه بودن ناخن ها ،آراسته و ساده بودن مو،جوراب مناسب ،حجاب کامل و .....)

ماده 3: اولیا موظفند بیماری های جسمی و روحی خاص دانش آموز را که اطلاع از آن برای مراقبت از وی ضروری است به هنگام ثبت نام کتباً به اطلاع مدرسه برسانند.

ماده 4: حضور والدین در جلساتی که از طرف مدرسه اعلام می گردد راس ساعت مقرر الزامی است.

ماده 5:به جهت نظم پذیری و تقویت حس مسئولیت پذیری فرزندانمان ،این واحد آموزشی از دریافت وسایل شخصی و درسی دانش آموزان از والدین در طول روز معذور می باشد.

ماده 6: حضور دانش آموزان در کلیه اردوهای تفریحی اختیاری و با رضایت نامه کتبی خانواده خانواده امکان پذیر می باشد و شرکت دانش آموزان در بازدید های علمی که جزو برنامه های رسمی مدرسه است الزامی است.

ماده 7:  ایاب و ذهاب دانش آموزان توسط اولیای گرامی و در صورت تمایل پس از هماهنگی با انجمن اولیا و مربیان توسط مسئولین اجرایی سرویس که از طرف انجمن  تعیین خواهد شد ، صورت می پذیرد و مدرسه هیچ گونه تعهدی نسبت به ایاب و ذهاب دانش آموزان نخواهد شد.

ماده 8 :تلفن مدرسه منحصراً برای کارهای ضروری و مکالمات کوتاه می باشد. لذا جهت اطلاع از وضعیت اخلاقی و رفتاری و تحصیلی دانش آموز ، ضرورت دارد به صورت حضوری با مربیان ملاقات صورت پذیرد.( زمان ملاقات در تقویم اجرایی متعاقباً اعلام خواهد شد)

ماده 9: جهت ارتباط با اولیای محترم آدرس و شماره تلفن صحیح مورد نیاز است.لذا در صورت هر گونه تغییر لازم است مدرسه در اسرع وقت کتباً مطلع گردد.

ماده 10: جهت اجرای منظم برنامه های پیش بینی شده لازم است اولیای گرامی هزینه های ذیربط اعلام شده از سوی مدرسه را به موقع پرداخت نمایند.

ماده 11: توجه به مفاد داخل تقویم اجرایی که در ابتدای سال تحویل خانواده های محترم می گردد، مورد تاکید است.

 

توجه: در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در آیین نامه انضباطی ، مورد جهت بررسی و تصمیم گیری به شورای مدرسه ارجاع خواهد شد.

 

(( دبیرستان هوشمند دوره اول نمونه دولتی سعدی))