Top
چشم انداز و مأموریتها
 
با عنایت به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، چشم انداز نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی زمینه ساز شکوفایی فطرت و استعدادها و شکل گیری هویت اسلامی، انقلابی ایرانی، کارآمد و اثر بخش، یادگیرنده و عدالت محور مشارکت جو؛ برخوردار از مربیان مؤمن ، آراسته به فضائل اخلاقی ،عامل به عمل صالح، متعهد، امین ، بصیر و حق شناس است.
مدرسه بر پایه ی این چشم انداز ،جلوه ای است از:
الف: تحقق مراتبی از حیات طیبه
ب:کانون عرضه ی خدمات و فرصت های تعلیم و تربیتی
ج: زمینه ساز درک و اصلاح موقعیت توسط دانش آموزان
د: تکوین و تعالی پیوسته هویت آنان بر اساس نظام معیار اسلامی
که دارای ویژگی های ذیل است:
1-تجلی بخش فرهنگ غنی اسلامی به ویژه کرامت نفس، امانتداری، خودباوری، مسئولیت پذیری، همدلی، احترام، نظم و قانون گرایی
2- برخورداری از قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی
3- نقش آفرین در انتخاب آگاهانه، مسئولانه ی فرایند زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان بر اساس نظام معیار اسلامی
4- نقطه ی اتکا در رشد و تعالی و کانون تربیت محله
5- خود ارزیاب ،مسئول و پاسخگو نسبت به نظارت و ارزیابی بیرونی
6- مبتنی بر رویکرد مدیریتی نقد پذیر و مشارکت جو
7- برخورداری از فناوری آموزشی در سطح معیار
8- دارای تعامل اثربخش با مساجد و دیگر نهادها ،مراکز مذهبی و کانون های محلی نظیر فرهنگ سراها، کتابخانه های عمومی و ......
9- تأمین کننده نیازهای فردی، اجتماعی و محیط اخلاقی، علمی امن، سالم، با نشاط و مهرورز
حیات طیبه که همان تزکیه نفس است؛ وضع مطلوب زندگی بشر در همه ی ابعاد و مراتب، بر اساس نظام معیار اسلامی است که تحقق آن باعث دستیابی به قرب الی ا... خواهد شد. رسیدن به حیات طیبه باید از طریق فضای سالم آموزشی ایجاد شود.
خداوند رحمان را شاکریم که توفیق خدمت به فرزندان این مرز و بوم را در آموزشگاه سعدی عنایت فرمود. توفیقی که خدمت به برترینهای جامعه دانش آموزی دوره متوسطه اول را در بردارد. لذا بر خود فرض می دانیم تمامی همت و تلاش خود را به کار گرفته تا بتوانیم خدمتی بایسته ارائه نماییم.
بدین منظور متعهد می شویم:
  • با رعایت نظم و ترتیب ، وقت شناسی و حضور به موقع و با ظاهری آراسته متناسب با فرهنگ غنی اسلام در آموزشگاه حاضر گردیم.
  • با رعایت قانون و مقررات و اهتمام به تسهیل در انجام کارها، ساده سازی و بهبود روشها را سر لوحه ی فعالیتها قرار دهیم.
  • با رعایت تقوی و وجدان کاری و امانت داری ؛راز دازی و انتقاد پذیری را زینت بخش اجرای امور گردانیم.
  • با کار و تلاش مستمر و بهره برداری از علم مدیریت و تجربه صاحب نظران در ایجاد یک محیط سالم به دور از تبعیض، تهمت، غیبت، شایعه پراکنی و ....تلاش نماییم.
  • با یاری خداوند تمام سعی و تلاش خود را برای عزت و سربلندی دانش آموزان و اولیا به کار بندیم.
  • با باور به احترام و تکریم دانش آموزان برای تحقق تربیت مطلوب ،صبوری و محبت را جان مایه کارمان قرار دهیم.
  • به نظرات ، پیشنهادات و بازخوردهای دانش آموزان و اولیا به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم.