Top
اردوهای برگزار شده در سال تحصیلی 97-96
1394
اردوی یزد .-.-.-.-. بهار 95
اردوهای برگزار شده در سال تحصیلی 97-96

هیچ خبری یافت نشد.
اردوهای برگزار شده در سال تحصیلی 95-94
اردوهای برگزار شده در سال تحصیلی 95-94
 

مکان

کلاس ها

تاریخ

روز

ردیف

فرهنگسرای اشراق

7/1و7/2

94/7/4

شنبه

1

مزار شهدای گمنام (دانشگاه امام حسین)

8/1و8/2

94/8/12

سه شنبه

2

فیلم محمد رسول الله (ص)

9/5و9/4و9/3

94/8/16

شنبه

3

فیلم محمد رسول الله (ص)

9/7و9/6و9/2و9/1

94/8/23

شنبه

4

فرهنگسرای اشراق فیلم تئاتر و وقایع عاشورا

8/3و8/2و8/1

94/8/25

دوشنبه

5

شاهزاده روم (سینما ماندانا)

7/3و7/2و7/1

94/9/14

شنبه

6

برگزیدگان علمی به پژوهشسرای باقر العلوم

هفتم و هشتم و نهم

94/9/28

شنبه

7

پژوهشسرای باقرالعلوم(جنگ علمی)

هفتم و هشتم

94/10/28

دوشنبه

8

یک حس خوب (قم)

هفتم و هشتم و نهم

94/10/26

شنبه

9

اردوی برون استانی یزد

هفتم و هشتم و نهم