Top

چرا سعدی؟

 

دبیرستان سعدی با رویکرد رشد و پرورش استعدادهای دانش آموزان  فعالیت می نماید.

آموزشگاه با هدف حرکت در مسیر بروز توانمندی های دانش آموزان گام بر داشته و آرمان خود را تربیت دینی و آراسته شدن به فضایل اخلاقی قرار داده است.

آموزشگاه خود را ملزم می داند با برنامه ریزی و طراحی فرایندهای مختلف نسبت به ارائه خدمات متنوع آموزشی و پرورشی اقدام نماید و در این راستا از فناوری های نوین و شیوه های مختلف آموزشی بهره خواهد گرفت.

اهتمام ما بر این است که دانش آموزان با حضور در عرصه های مختلف پژوهشی، جشنواره ها ،المپیادها و مسابقات علمی ، فرهنگی و ورزشی در راستای بالفعل نمودن استعدادهای خود گام بردارند.

ما بر آنیم تا برای تبدیل شدن به آموزشگاهی که بتواند به عنوان الگویی نمونه برای دیگر آموزشگاه ها قرار گیرد؛ فعالانه گام بر داریم.