Top
 
 با سلام...
 اولیا محترم ، دانش آموزان عزیز جهت پیش ثبت نام به نکات ذیل توجه نمایید:
 1)  ضروریست درتکمیل فرم ها دقت لازم را مبذول فرمائید( تکمیل هر دو فرم شماره 1 و 2 الزامی می باشد) .
 2) پس از ثبت نام کد رهگیری که وب سایت در اختیار شما قرار می دهد جهت  پیگیری مراحل بعدی ثبت نام نزد خود نگه داری نمایید.
  3) ارائه مدارک مستدل به هنگام ثبت نام نهایی ضروری می باشد و مسئولیت   عدم ارائه مدارک به عهده متقاضی می باشد.
 4) بدیهی است ثبت اطلاعات و مشخصات در سامانه اینترنتی صرفا به عنوان اولین  مرحله پیش ثبت نام  می باشد و هیچ گونه الزام و تعهدی برای مدرسه نسبت
 به ثبت نام قطعی  متقاضیان ایجاد نمی کند .
5) توجه داشته باشید که میزان مشارکت آموزشگاه در سال تحصیلی گذشته مبلغ 45/000/000 ریال بوده است که در سال جدید پس از تصویب انجمن تغییر خواهد.