Top

تفاهم نامه اخلاقی همکاران

 

 

­­رعايت نظم ، انضباط ، ادب و احترام در ارتباط با يکديگر و با دانش آموزان

تقویت باور های دینی ملی در دانش آموزان

تکريم ارباب رجوع ( دانش آموزان و اولياء ) به عنوان يک ارزش حاکم بين کارکنان

­­وظيفه شناسي ،

تلاش در ايجاد رقابت سالم از طريق خلق ايده ها و ارائه طرح هاي جديد

آراستگي ظاهر وباطن

 خودداري از هر گونه تبعيض بين دانش آموزان

­­توجه ويژه به انتظارات ، توقعات ، نيازها و حتي شکايت هاي دانش آموزان

­­خوش برخوردي و نشان دادن صبر و متانت در هر زمان ، هر مکان و هر موقعيت کاري

 حفظ آرامش و آسايش همکاران و دانش آموزان

­­  ارزش آفريني بيشتر در  دانش آموزان

و من الله التوفیق

 

منشور اخلاقی کارکنان
 
خداوند رحمان را شاکریم که توفیق خدمت به فرزندان این مرز وبوم را در آموزشگاه سعدی عنایت فرمود .توفیقی که خدمت به برترینهای جامعه دانش آموزی دوره متوسطه اول را در بر دارد.لذا بر خود فرض
می دانیم تمامی همت وتلاش خود را به کار گرفته تا بتوانیم خدمتی بایسته ارائه نمائیم.
بدین منظور متعهد می شویم :
- با رعایت نظم و ترتیب ،وقت شناسی وحضور به موقع وبا ظاهری آراسته متناسب با فرهنگ غنی اسلام در آموزشگاه حاضر گردیم .
- خخدمات مطلوب را با خوشرویی ،بردباری ووفا ی به عهد ارائه نماییم .
- با رعایت قانون ومقررات و اهتمام به تسهیل در انجام کارها ،ساده سازی وبهبود روشها را سر لوحه ی فعالیتها قرار دهیم .
- با رعایت تقوی ووجدان کاری وامانت داری ،رازداری وانتقاد پذیری را زینت بخش اجرای امور گردانیم .
- با کار وتلاش مستمر وبهره برداری  از علم مدیریت وتجربه صاحب نظران در ایجاد یک محیط سالم بدور از تبعیض،تهمت ،غیبت ،شایعه پراکنی و... تلاش نمائیم .
- با یاری خداوند تمام سعی وتلاش خود را برای عزت وسربلندی دانش آموزان واولیا به کار بندیم .
- باباور احترام وتکریم دانش آموزان برای تحقق تربیت مطلوب ،صبوری ومحبت را جانمایه کارمان قرار دهیم .
- به نظرات ،پیشنهادات وبازخوردهای دانش آموزان واولیا به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده وبا دید منطقی به آنها توجه کنیم.