بسم الله الرحمن الرحیم
به نام خداوندی که قلم را آفرید و آن را شایسته سوگند خویش قرارداد. به نام یگانه آفریدگاری که انسان را به زیور اندیشه و تفکر آراست و اورا امانت دار این ودیعه الهی قرار داد.
سلام و درود به اصحاب فکر و فرهنگ ، پیشتازان علم و معرفت، بار دیگر فصل روشن مهر از راه میرسد و صحیفه ی نورانی معرفت با سرانگشت تکاپو ورق می خورد و دروازه های آسمانی بینش و دانایی به روی دانش پژوهان آغوش می گشاید.
آغاز سال تحصیلی را به معلمین پرتلاش و دانش آموزان خلاق و آینده ساز این سرزمین تبریک و تهنیت عرض می نمایم .
با امید به اینکه دانایی و توانایی مرزهای جدید علم، دانش و پژوهش را درنوردیم و با پیوند علم و ایمان، قله های رفیع بهروزی، پیروزی و کامیابی را فتح نماییم.
با گام های مصمم و استوار، ایران جاویدان، را سرافراز و سربلند سازیم.