Top
راهنمای جشنواره نوجوان خوارزمی
http://sadi4.ir/Default.aspx?PageId=20569

به استناد بخشنامه 71/110647 تاریخ 95/07/05 سومین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی اطلاع رسانی میشود .

این جشنواره در شش محور زیر برگزار خواهد شد .

 

http://s9.picofile.com/file/8274123034/pazhoohesh.jpg              

http://s9.picofile.com/file/8274122934/dast_saze.jpg     http://s8.picofile.com/file/8274122950/farsi.jpg        

http://s9.picofile.com/file/8274122976/mosabeqat_az.jpg     http://s8.picofile.com/file/8274123050/zaban.jpg     http://s9.picofile.com/file/8274122918/bazar.jpg

 

در این راستا برآنیم تا با مشارکت دانش آموزان در این عرصه ها به تعمیق یاد گیری و افزایش خود باوری و اعتماد به نفس و شکوفایی استعدادهای آنها  فایق آییم .

بر این اساس طبق تقویم اجرایی مدرسه با راهنمایی و آموزش  دانش آموزان و تشویق و تربیت آنها در عرصه های فوق فعالیت می نماییم

پس از داوری فعالیتها  دانش آموزان مستعد شناسایی و سپس مورد حمایت قرار خواهند گرفت .